“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดใสสะอาด 2566 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คอมเมนต์