กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกอบต.ท้ายตลาด ได้นำประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.ท้ายตลาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565

คอมเมนต์