โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดย นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และชมรมผู้สูงอายุ

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้สืบสานประเพณีและวัฒธรรมที่ดีของไทย และเพื่อให้วัดในเขตตำบลท้ายตลาดมีเทียนใช้จำพรรษา โดยตั้งขบวนแห่ และเริ่มนำเทียนไปถวาย ณ วัดต่างๆ ในเขตตำบลท้ายตลาดดังนี้

1. วัดท่าข้าม

2.วัดหลวงท้ายตลาด

3.วัดตะเคียน

คอมเมนต์