ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี และทางคณะมาออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและร่วมมอบสื่อนวัตกรรมต่างๆ ให้กับเด็กชายภัทรภร พัดน้อย อายุ ๑๕ ปี ประเภทความพิการ บกพร่องทางด้านสติปัญญา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี และทางคณะมาออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและร่วมมอบสื่อนวัตกรรมต่างๆ ให้กับเด็กชายภัทรภร พัดน้อย อายุ ๑๕ ปี ประเภทความพิการ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ปัจจุบันได้อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ ๓ ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี นำโดยท่านสรรพวัฒน์เกิดชนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานตำบลท้ายตลาด ได้ทำการต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยม ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์