ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดนำโดย นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต ท้ายตลาด อสม.ประจำตำบล วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนในตำบลท้ายตลาด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดตะเคียน ตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์