ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีชาวบ้านมาตั้งหลักปักฐานดั้งเดิม เป็นชาวไทย  ตำบลท้ายตลาดเดิมที่มีชื่อว่า  หางสลาด  สาเหตุเนื่องมาจากมีปลาชุกชุมมากชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าบ้านหางสลาด  และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าตำบลท้ายตลาด  และเนื่องจากตำบลนี้อยู่ห่างไกลตลาดจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อเก่าที่ชื่อหางสลาด เป็นตำบลท้ายตลาด ตั้งแต่นั้นมา

คอมเมนต์