กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยงานทหาร โดย มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตำบลท้ายตลาด เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

   

  

  

คอมเมนต์