วัดหลวงท้ายตลาด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี  เป็นวัดที่สร้างสมัยราชวงศ์ปราสาททอง คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ.2199 ครองราชย์ถึง พ.ศ.2231 มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการก่อตั้งวัดว่าเมื่อปี พ.ศ.2226 พระเจ้าแผ่นดินของไทย ได้ยกกองทัพปราบปรามข้าศึกที่รุกรานไทย เมื่อปราบปรามข้าศึกเสร็จแล้วจึงยกกองทัพกลับ เมื่อเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งก็เป็นเวลามืดค่ำพอดี พระองค์จึงสั่งให้ทหารหยุดพักผ่อน ณ ที่ตรงนี้ขณะนั้นได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาคือเกิดไฟลุกขึ้นที่เขาวัวคู่หนึ่ง ทำให้พระองค์ตกใจเสด็จไปดูใกล้วัวคู่นั้น ไฟก็อันตรธานไป เขาวัวคู่นั้นก็ไม่ได้เป็นอะไร พระองค์จึงเอ่ยวาจาว่า ที่ตรงนี้มีความสำคัญมาก  เราจะต้องสร้างวัดตรงนี้ ครั้นเสด็จถึงพระราชวังพระองค์ก็สั่งให้ทหารขนของกลับมาสร้างวัดและได้ตั้งชื่อว่า วัดหลวงท้ายตลาด จนกระทั่งทุกวันนี้ และนับว่าเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระสมุห์เอื้อม จน.ทสโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2541 จนถึงปัจจุบัน

คอมเมนต์