วัดตะเคียน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ประวัติความเป็นมา เป็นวัดที่เก่าแก่อายุประมาณเกือบ 200 ปี ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมเป็นวัดอยู่กลางทุ่งเต็มไปด้วยป่าแขม บ้านเรือนราษฎรมีไม่กี่หลังคาเรือน ต่อมาหลวงพ่อคล้อ ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจันท์    ได้หลบภัยทางการเมืองมาอยู่ที่นี่ ได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ในสำนักนี้ จนได้เป็นเจ้าอาวาสผู้คนรักและเคารพท่านมาก ต่อมาได้สร้างพระอุโบสถขึ้นหลังหนึ่งรูปทรงแบบจีนทำให้วัดนี้เริ่มเจริญขึ้นเป็นลำดับ ได้มีการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง วันหนึ่งหลวงพ่อเห็นว่า การสัญจรไปมาตามลำคลองหน้าวัดเต็มไปด้วยป่าแขมและต้นไม้ ซึ่งน้ำได้ไหลพัดพามาอุดตันทำให้การเดินทางไม่สะดวก ขณะนั้นได้พบต้นไม้ต้นหนึ่งไม่สู้จะใหญ่โตนักแต่ช่วยกันยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น  สร้างความประหลาดใจให้หลวงพ่อเป็นยิ่งนัก จึงได้จุดธูป เทียน บอกเล่าเชิญขึ้นมาอยู่บนวัด ซึ่งสามารถยกขึ้นได้อย่างสบายและปรากฏว่าเป็นต้นตะเคียน หลวงพ่อคล้อจึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดตะเคียน”เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูโสภิตสีลาภรณ์

คอมเมนต์