วัดท่าข้าม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี การก่อตั้งวัดเมื่อใดนั้นไม่ทราบแน่นอนแต่จากคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ว่าราวปีวอกหรือประมาณ 66 ปี  จากการสืบถามผู้มีอายุอาวุโสคือ นายพร้อม แสงแจ่ม และนายโสม โตแจ่ม คนในท้องถิ่นว่า ผู้เริ่มการก่อตั้งวัดคือ พระสุ่น ไม่ทราบนามสกุลหรือทางฉายาของพระ เล่าเรื่องราวว่าครั้งดั้งเดิมประชาชนในท้องถิ่นบ้านท่าข้ามต้องไปทำบุญกันที่วัดหลวงท้ายตลาด ซึ่งเป็นหนทางไกลพอประมาณ ไม่สะดวกในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ พระสุ่นจึงได้ชักชวนประชาชนในท้องถิ่น สร้างศาลาหลังโตไว้ประมาณ 1 หลัง และชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสละทรัพย์คนละเล็ก   ละน้อย ก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นมาพร้อมกับขอนุญาตก่อตั้งชื่อวัดว่า “วัดวารีธาราม” จากนั้นได้มีประชาชนมาทำบุญมากขึ้น จึงก่อสร้างกุฏิ หอสวดมนต์และบรูณะให้มีสภาพดีขึ้น อนึ่งวัดท่าข้ามปัจจุบันนี้ เดิมชื่อวัดวารีธาราม เปลี่ยนชื่อด้วยเหตุอันใดไม่ทราบ หรือจะประกอบกับวัดอยู่ตรงท่าข้าม เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูสุสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์