โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด

ที่ตั้ง:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด
หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร : 036-786025

การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://wwwlbo.moph.go.th/newweb/

คอมเมนต์