โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด

     ที่ตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด
หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร : 036-786025
แฟกส์ : –

body02-2 body2-3
      การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
body03-1
body03.2 body03-3
      ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://wwwlbo.moph.go.th/newweb/ 

คอมเมนต์