โครงการดูแลห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการดูแลห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยในกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การอบรมการช่วยเหลือตนเอง นอกจากนี้ยังมีการมอบของช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนด้วย

คอมเมนต์