การทอเสื่อกก

การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ

เสื่อกก  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต
1.  ร้อยเชือกฟาง ที่กี่และฟื่ม
 

 

2.  เอาเส้นกกใส่ไม้  แล้วสอดเขายังช่องเชือกฟาง  แล้วก็ทอ
 
 
3.  ทอเรียบร้อยแล้วนำเสื่อกกมาตากให้แห้ง
 

 

 

 

 

 

การยอมสี

1.  การต้มน้ำให้ร้อนและผสมสีลงไป
 
2. นำต้นกกที่เตรียมไว้เอาลงต้มให้สีเข้ากับเนื้อกก
 

 

3.  กลับด้านเพื่อให้สีเข้ากัน
 

 

4.  เอาขึ้นมาตากให้แห้ง
 
5.  ตากให้แห้ง ( สามารถนำมาทอได้ )
 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://weavinto.blogspot.com/
คอมเมนต์