กำหนดราคากลางรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรถยนต์ราชการส่วนกลาง ตามคำสั่งที่ 119/2560 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2560 บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางรถยนต์ราชการส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกวย่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 จำนวน 787,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์