กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมกับวัดหลวงท้ายตลาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑, ๒, ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด ประธานอ.ส.ม ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ ประธานวัฒนธรรมตำบลท้ายตลาด พร้อมชาวบ้านตำบลท้ายตลาด ร่วมใจกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงท้ายตลาด

คอมเมนต์