ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท้ายตลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนที่สนใจรับทราบ โดยประชาชนหรือท่านสนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด 34 หมู่ 3 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์0-3678-6024 หรือทางเว็บไซต์ www.thaytalad.org และทาง Fanpage https://www.facebook.com/thaytalad.org

คอมเมนต์