โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ๕ คน (Futsal) ยุวชน อบต.โก่งธนูคัพ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และคณะผู้อ่านต่อ…

ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2567

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องไดอ่านต่อ…