โครงการติดตั้งราวจับสำหรับผู้พิการ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.

องค์การบริหารส่ว…

โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 5 ธ.…

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

  ยุทธศาสตร์การพ…

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

วิสัยทัศน์ในการพ…

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นม…