สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารแนบ ถนน คส…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล้กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ตามประกาศองค์การ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ตามที่องค์การบริ…

สรุปราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประจบ)

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประมาณ…

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (เพิ่มเติม)

ตามที่องค์การบริ…

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ด้วยองค์การบริหา…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ ราคากล…

ขอให้ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินมาภูมิลำเนาเข้ารายงานตัวต่อทีมอาสาโควิด ตำบลท้ายตลาด

ด้วยสถานการณ์การ…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ (ลบ.ถ.64-026) หมู่ที่ 4

เอกสารแนบ ถนน คส…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ครั้งที่ 2/2563

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อาศัยอำนาจตามควา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

ด้วยองค์การบริหา…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามระเ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1

เอกสารแนบ ถนน คส…

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ด้วยระเบียบคณะกร…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…