การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อบต.ท้ายตลาด ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำอ่านต่อ…