การประชุมแถลงนโยบาย เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2567  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  โดยนายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  ปรอ่านต่อ…

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม 

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2566  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  โดยนายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  ไอ่านต่อ…