โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ให้กับพนักงาน ข้าราชการ ลูอ่านต่อ…