โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

องค์การบริหารส่ว…

ท้องถิ่นอำเภอเข้ามาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอบต.ท้ายตลาด

เมื่อวันที่ 6 ธ.…

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2561

เมื่อวันที่ 23 พ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พ…

โครงการดูแลห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 4 มก…

โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

เมื่อวันที่ 15 ส…

กิจกรรมร่วมใจกันปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 10 ส…

ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด

องค์การบริหารส่ว…

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 8 สิ…