โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16-1…

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง

องค์การบริหารส่ว…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563

เมื่อวันที่ 28 ก…

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

องค์การบริหารส่ว…

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่ว…