การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารต ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรอ่านต่อ…

ศพด.อบต.ท้ายตลาด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนักเรียนที่สมัครต้องมี อายุ 2 ปี 6 เดือน (เกิดระหว่างวัอ่านต่อ…

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.ท้ายตลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาอ่านต่อ…