สรุปผลราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม (ลบ.ถ.64-010) หมู่ที่ 7 โดยเริ่มจากบริเวณสามแยกศาลาประชาคม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางสุวรรณ โตจาด

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางดครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปผลราคากลางดครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประจบ)

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ ราคากล…