แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ ประกาศ…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 1 (344…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่ว…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่ว…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แผนจัด…

แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดหาวัสดุ…

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.4 ปี2561

แผนจัดหาพัสดุ ผด…