สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสุนันทา-หนองโพช หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลฃม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ สรุปรา…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลงหนองกระชอน หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก รางโคกดี หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสะพานคอนกรีต – นานางสังเวียน หมู่ 7 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…