สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ด้วยองค์การบริหา…

กำหนดราคากลางรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ตามที่องค์การบริ…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายโกศพล หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหา…

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

จากการที่องค์การ…

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหา…

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหา…

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

ด้วยอบต.ท้ายตลาด…