รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ E-Plan Nacc

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 ดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต 4 ปี ปีงบ 2564 E-plan Nacc รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาร พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ E-plan Nacc

Order by วันที่ …

กำหนดแแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ ข้อ 42…

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ ข้อ 42…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ E-Plan Nacc

Order by วันที่ …