รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ รายงาน…

นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ 3.ประก…

นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ ข้อ 03…

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส หน่วยงานใสสะอาด 2566”

เอกสารแนบ 1.ประก…

“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดใสสะอาด 2566 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ 2.ประก…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันอังคารที…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 ม…