นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ ประกาศ…

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 1.ประก…

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้เป็นไปตา…

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ 025นโย…

การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งองค์การ…