ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกขฺ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ ตารางส…

ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่ว…

ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.ท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Order by วันที่ …

สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562

บัญชีรับเรื่องรา…