ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไม่มีผู้มาแจ้งเรื่องร้องเรียน