ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

องค์การบริหารส่ว…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

องค์การบริหารส่ว…

กำหนดราคากลางรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ตามที่องค์การบริ…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายโกศพล หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหา…

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

จากการที่องค์การ…

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหา…

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหา…

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

ด้วยอบต.ท้ายตลาด…