ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนวัดท่าข้าม ถึงบริเวณหลังวัดท่าข้ม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่โดยไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การ…

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนวัดท่าข้าม ถึงบริเวณหลังวัดท่าข้ม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ตามประกาศองค์การ…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านไผ่แหลม บริเวณปากท่อ ถึงบริเวณบ้านนายโอด กลิ่นไทย หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการก…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายโกศพล หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหา…