ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด โดยใช้ลูกรังในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 395 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การ…

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลท้ายตลาด หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองตาวัง หมู่ที่ 2, 5 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการก…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก ถึงบริเวณนานายประทวน อู่นาค หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การ…

ผลสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก ถึงบริเวณนานายประทวน อู่นาค หมู่ ๒ ตำบลท้ายตลาด

ตามประกาศองค์การ…

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองสามขา โพธิ์ตรุ และสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองสามขา โพธิ์ตรุ และ คันคลองชลประทานหนองละเอียด หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การ…