รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันอังคารที…

นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการป้อง…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมหน่วยงาน “สุจริต โปร่งใส หน่วยงานใสสะอาด 2565”

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต 4 ปี ปีงบ 2564 E-plan Nacc รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่ว…