โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด

ที่ตั้ง: โรงพยาบ…