ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ดRead More

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดRead More

กิจกรรมอบต.

ดูเพิ่มเติม >>

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ดูเพิ่มเติม >>

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด