ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริRead More

กิจกรรมอบต.

ดูเพิ่มเติม >>

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ดูเพิ่มเติม >>

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด