ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.ทRead More

กิจกรรมอบต.

ดูเพิ่มเติม >>

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ดูเพิ่มเติม >>

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด