ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดิน ถนนสายคันคลองตาวัง (ลบ.ถ.64-024) หมู่ที่ 2, 5 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2706 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ