ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองวัดหลวง – บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ