ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาต่อจากของเดิมทางข้ามซอยรื่นล้ม ถึงบ้านนายโกศล กลิ่นไทย ถึงโรงงานนายชัยนรินทร์ ทรัพย์ประกอบ หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ