สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ