นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ