งาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดเปิดงาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีกิจกรรมรับซื้อขยะรีไชเคิล กองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลท้ายตลาด