งานอุปสมบทหมู่ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 16 เมษายน 2567 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เป็นประธานเปิดงานอุปสมบทหมู่ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหลวงท้ายตลาด