โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม โดยมีกิจกรรมดีๆ สร้างความสามัคคีและความสนุกสนาน มีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน