เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลท้ายตลาด

กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รองนายกอบต. เลขานุการ อบต. และสมาชิกอบต. พร้อมทีมงาน ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลท้ายตลาด