พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ” วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 “

กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร   บุคลากรอบต.ท้ายตลาด ผู้นำชุมชนตำบลท้ายตลาด กลุ่มเยาวชนและประชาชนชาวท้ายตลาดเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ” วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ”  ณ วัดหลวงท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี